นิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่ 7

ผลการโหวต

ลำดับที่ 1

ภาพที่ 37

จำนวนโหวต: 225

รูปภาพที่ 1

ลำดับที่ 2

ภาพที่ 24

จำนวนโหวต: 193

รูปภาพที่ 2

ลำดับที่ 3

ภาพที่ 4

จำนวนโหวต: 147

รูปภาพที่ 3

ลำดับที่ 4

ภาพที่ 50

จำนวนโหวต: 101

รูปภาพที่ 4

ลำดับที่ 5

ภาพที่ 2

จำนวนโหวต: 98

รูปภาพที่ 5

ลำดับที่ 6

ภาพที่ 96

จำนวนโหวต: 96

รูปภาพที่ 6

ลำดับที่ 7

ภาพที่ 95

จำนวนโหวต: 95

รูปภาพที่ 7

ลำดับที่ 8

ภาพที่ 61

จำนวนโหวต: 91

รูปภาพที่ 8

ลำดับที่ 9

ภาพที่ 7

จำนวนโหวต: 89

รูปภาพที่ 9

ลำดับที่ 10

ภาพที่ 90

จำนวนโหวต: 84

รูปภาพที่ 10

ลำดับที่ 11

ภาพที่ 69

จำนวนโหวต: 81

รูปภาพที่ 11

ลำดับที่ 12

ภาพที่ 48

จำนวนโหวต: 79

รูปภาพที่ 12

ลำดับที่ 13

ภาพที่ 77

จำนวนโหวต: 78

รูปภาพที่ 13

ลำดับที่ 14

ภาพที่ 63

จำนวนโหวต: 77

รูปภาพที่ 14

ลำดับที่ 15

ภาพที่ 75

จำนวนโหวต: 76

รูปภาพที่ 15

ลำดับที่ 16

ภาพที่ 71

จำนวนโหวต: 70

รูปภาพที่ 16

ลำดับที่ 17

ภาพที่ 36

จำนวนโหวต: 70

รูปภาพที่ 17

ลำดับที่ 18

ภาพที่ 92

จำนวนโหวต: 66

รูปภาพที่ 18

ลำดับที่ 19

ภาพที่ 93

จำนวนโหวต: 63

รูปภาพที่ 19

ลำดับที่ 20

ภาพที่ 38

จำนวนโหวต: 59

รูปภาพที่ 20

ลำดับที่ 21

ภาพที่ 31

จำนวนโหวต: 59

รูปภาพที่ 21

ลำดับที่ 22

ภาพที่ 39

จำนวนโหวต: 58

รูปภาพที่ 22

ลำดับที่ 23

ภาพที่ 22

จำนวนโหวต: 57

รูปภาพที่ 23

ลำดับที่ 24

ภาพที่ 5

จำนวนโหวต: 54

รูปภาพที่ 24

ลำดับที่ 25

ภาพที่ 74

จำนวนโหวต: 52

รูปภาพที่ 25

ลำดับที่ 26

ภาพที่ 23

จำนวนโหวต: 50

รูปภาพที่ 26

ลำดับที่ 27

ภาพที่ 40

จำนวนโหวต: 50

รูปภาพที่ 27

ลำดับที่ 28

ภาพที่ 87

จำนวนโหวต: 47

รูปภาพที่ 28

ลำดับที่ 29

ภาพที่ 10

จำนวนโหวต: 47

รูปภาพที่ 29

ลำดับที่ 30

ภาพที่ 88

จำนวนโหวต: 40

รูปภาพที่ 30

ลำดับที่ 31

ภาพที่ 1

จำนวนโหวต: 39

รูปภาพที่ 31

ลำดับที่ 32

ภาพที่ 73

จำนวนโหวต: 38

รูปภาพที่ 32

ลำดับที่ 33

ภาพที่ 82

จำนวนโหวต: 38

รูปภาพที่ 33

ลำดับที่ 34

ภาพที่ 89

จำนวนโหวต: 37

รูปภาพที่ 34

ลำดับที่ 35

ภาพที่ 28

จำนวนโหวต: 33

รูปภาพที่ 35

ลำดับที่ 36

ภาพที่ 8

จำนวนโหวต: 32

รูปภาพที่ 36

ลำดับที่ 37

ภาพที่ 30

จำนวนโหวต: 30

รูปภาพที่ 37

ลำดับที่ 38

ภาพที่ 21

จำนวนโหวต: 29

รูปภาพที่ 38

ลำดับที่ 39

ภาพที่ 57

จำนวนโหวต: 27

รูปภาพที่ 39

ลำดับที่ 40

ภาพที่ 29

จำนวนโหวต: 23

รูปภาพที่ 40

ลำดับที่ 41

ภาพที่ 27

จำนวนโหวต: 23

รูปภาพที่ 41

ลำดับที่ 42

ภาพที่ 56

จำนวนโหวต: 23

รูปภาพที่ 42

ลำดับที่ 43

ภาพที่ 34

จำนวนโหวต: 22

รูปภาพที่ 43

ลำดับที่ 44

ภาพที่ 76

จำนวนโหวต: 21

รูปภาพที่ 44

ลำดับที่ 45

ภาพที่ 86

จำนวนโหวต: 21

รูปภาพที่ 45

ลำดับที่ 46

ภาพที่ 79

จำนวนโหวต: 20

รูปภาพที่ 46

ลำดับที่ 47

ภาพที่ 68

จำนวนโหวต: 19

รูปภาพที่ 47

ลำดับที่ 48

ภาพที่ 94

จำนวนโหวต: 19

รูปภาพที่ 48

ลำดับที่ 49

ภาพที่ 33

จำนวนโหวต: 18

รูปภาพที่ 49

ลำดับที่ 50

ภาพที่ 41

จำนวนโหวต: 18

รูปภาพที่ 50

ลำดับที่ 51

ภาพที่ 98

จำนวนโหวต: 17

รูปภาพที่ 51

ลำดับที่ 52

ภาพที่ 65

จำนวนโหวต: 17

รูปภาพที่ 52

ลำดับที่ 53

ภาพที่ 72

จำนวนโหวต: 17

รูปภาพที่ 53

ลำดับที่ 54

ภาพที่ 44

จำนวนโหวต: 17

รูปภาพที่ 54

ลำดับที่ 55

ภาพที่ 25

จำนวนโหวต: 17

รูปภาพที่ 55

ลำดับที่ 56

ภาพที่ 45

จำนวนโหวต: 16

รูปภาพที่ 56

ลำดับที่ 57

ภาพที่ 70

จำนวนโหวต: 16

รูปภาพที่ 57

ลำดับที่ 58

ภาพที่ 52

จำนวนโหวต: 15

รูปภาพที่ 58

ลำดับที่ 59

ภาพที่ 46

จำนวนโหวต: 15

รูปภาพที่ 59

ลำดับที่ 60

ภาพที่ 62

จำนวนโหวต: 15

รูปภาพที่ 60

ลำดับที่ 61

ภาพที่ 66

จำนวนโหวต: 14

รูปภาพที่ 61

ลำดับที่ 62

ภาพที่ 35

จำนวนโหวต: 13

รูปภาพที่ 62

ลำดับที่ 63

ภาพที่ 49

จำนวนโหวต: 13

รูปภาพที่ 63

ลำดับที่ 64

ภาพที่ 3

จำนวนโหวต: 12

รูปภาพที่ 64

ลำดับที่ 65

ภาพที่ 9

จำนวนโหวต: 11

รูปภาพที่ 65

ลำดับที่ 66

ภาพที่ 84

จำนวนโหวต: 10

รูปภาพที่ 66

ลำดับที่ 67

ภาพที่ 91

จำนวนโหวต: 10

รูปภาพที่ 67

ลำดับที่ 68

ภาพที่ 81

จำนวนโหวต: 9

รูปภาพที่ 68

ลำดับที่ 69

ภาพที่ 47

จำนวนโหวต: 9

รูปภาพที่ 69

ลำดับที่ 70

ภาพที่ 42

จำนวนโหวต: 9

รูปภาพที่ 70

ลำดับที่ 71

ภาพที่ 53

จำนวนโหวต: 9

รูปภาพที่ 71

ลำดับที่ 72

ภาพที่ 60

จำนวนโหวต: 7

รูปภาพที่ 72

ลำดับที่ 73

ภาพที่ 43

จำนวนโหวต: 7

รูปภาพที่ 73

ลำดับที่ 74

ภาพที่ 97

จำนวนโหวต: 6

รูปภาพที่ 74

ลำดับที่ 75

ภาพที่ 6

จำนวนโหวต: 6

รูปภาพที่ 75

ลำดับที่ 76

ภาพที่ 32

จำนวนโหวต: 6

รูปภาพที่ 76

ลำดับที่ 77

ภาพที่ 51

จำนวนโหวต: 5

รูปภาพที่ 77

ลำดับที่ 78

ภาพที่ 100

จำนวนโหวต: 5

รูปภาพที่ 78

ลำดับที่ 79

ภาพที่ 55

จำนวนโหวต: 5

รูปภาพที่ 79

ลำดับที่ 80

ภาพที่ 64

จำนวนโหวต: 5

รูปภาพที่ 80

ลำดับที่ 81

ภาพที่ 58

จำนวนโหวต: 4

รูปภาพที่ 81

ลำดับที่ 82

ภาพที่ 78

จำนวนโหวต: 4

รูปภาพที่ 82

ลำดับที่ 83

ภาพที่ 59

จำนวนโหวต: 4

รูปภาพที่ 83

ลำดับที่ 84

ภาพที่ 83

จำนวนโหวต: 3

รูปภาพที่ 84

ลำดับที่ 85

ภาพที่ 99

จำนวนโหวต: 2

รูปภาพที่ 85

ลำดับที่ 86

ภาพที่ 54

จำนวนโหวต: 1

รูปภาพที่ 86

ลำดับที่ 87

ภาพที่ 67

จำนวนโหวต: 1

รูปภาพที่ 87

ลำดับที่ 88

ภาพที่ 15

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 88

ลำดับที่ 89

ภาพที่ 11

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 89

ลำดับที่ 90

ภาพที่ 12

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 90

ลำดับที่ 91

ภาพที่ 13

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 91

ลำดับที่ 92

ภาพที่ 14

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 92

ลำดับที่ 93

ภาพที่ 17

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 93

ลำดับที่ 94

ภาพที่ 16

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 94

ลำดับที่ 95

ภาพที่ 18

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 95

ลำดับที่ 96

ภาพที่ 19

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 96

ลำดับที่ 97

ภาพที่ 26

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 97

ลำดับที่ 98

ภาพที่ 80

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 98

ลำดับที่ 99

ภาพที่ 85

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 99

ลำดับที่ 100

ภาพที่ 20

จำนวนโหวต: 0

รูปภาพที่ 100